İMAR BARIŞI
Yapı Kayıt Belgesi
Kat Mülkiyeti
Proje Çizimi

Son Başvuru Tarihi : 15/06/2019!

Tüm Süreç Boyunca Teknik Desteğimiz ile Yanınızdayız.
İletişim

İMAR BARIŞI - İMAR AFFI

İMAR BARIŞI NEDİR?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın
imar sorunlarının çözülmesidir. 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 15/06/2019 tarihine kadar başvurulması ile birlikte kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilmektedir.

İMAR BARIŞI NE İŞE YARAR?

Ruhsatsız , imara aykırı yapılmış yapılarda bildiğiniz gibi tapu ve iskan sorunları yaşanmaktadır. İskansız ve kat mülkiyeti alınmamış Yapılarda en büyük sorun Krediye Uygun Olmaması sebebiyle değerinin altında satılmaktadır. Kat Mülkiyetine geçilmesiyle birlikte bu sorun ortadan kalkacağı için taşınmazınız değer kazanacak ve alım satım işlemleriniz kolaylaşacaktır. Bunun yanı sıra  yapı kayıt belgesi alan yapılar elektrik, su ve doğalgaz bağlayabileceklerdir. Yapı kayıt belgesi alan yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

İMAR BARIŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR ?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi, adından da anlayacağınız üzere bir yapının resmi olarak kayıt edilmesi anlamına gelen bir belgedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurumlara bildirilerek 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurulması gereken bir kayıt belgesidir. Bu zamana kadar lazım olan kuralları yerine getirmek zorunda kalan imar belgesine karşıt inşası yapılan binaların resmi sistem üzerinde kayıtlı olmasını sağlayan belgeye yapı kayıt belgesi denmektedir. Binanın ya da arazinin gayrimenkul hali, bina grubu ve sınıfı, diğer konularda hazırlık yapılarak gerekli olan Yapı Kayıt Sistemine kayıt ettirilerek bina sahibinin beyannamesine uygun bir şekilde kayıt edilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Düzenleme kapsamında yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi. Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.

 

  • Buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 TL, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 TL, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin TL, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 TL, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için metrekare başına 2 bin TL, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin TL esas alınarak hesap edilecek.

 

  • Söz konusu bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısıyla çarpılacak.
  • Yapı kayıt belgesi bedeli, genel bütçenin ilgili cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yıkım kararlan ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Tebliğe göre, yapı kayıt belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda olacak.

 

  • Öte yandan, inşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi verilebilecek. Ayrıca yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlara izin verilen düzenleme kapsamında belge sahibi yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilebilecek.
  • Ruhsatsız binaya bedelin tamamı ödenmeden belge düzenlenmeyecek. Yapı malikleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan yapı kayıt belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda ise yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek. Bu kapsamda yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak.

 

  • Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek söz konusu belge düzenlenecek. Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren yapı kayıt belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen yapı kayıt belgesinden faydalanamayacak.

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda  yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

İMAR BARIŞI BAŞVURU ÖNCESİ BİLMENİZ GEREKENLER !

Müracatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Dolayısı ile imar barışı başvurusundan önce tarafımızdan yapınıza ait röleve projesinin hazırlanarak doğru bilgilerinizin tarafınıza verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda binanıza ait doğru ve tapuya verilebilcek proje ölçüleri ile başvuru yapmış olacaksınız aksi taktirde harcınızı ödeyip tapu aşamasına geldiğinizde işlemleriniz yapılamayacaktır.

Kanunnamenin hükmüne göre;

  • YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİ SAFHASINDA E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN VEYA KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN MÜRACATTA YALAN VE YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR HAKKINDA 26/9/2004 TARİHLİ VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN “RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNE YALAN BEYAN” BAŞLIKLI 206 NCI MADDESİ UYARINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR.
  • EKSİK BEDEL ÖDEMELERİNDE DURUMUN NİTELİĞİNE GÖRE YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLEBİLİR VE BU DURUMDA ÖDENEN BEDEL GERİ ALINAMAZ. ! DEPREME DAYANIKLILIK KRİTERLERİNE UYMAYAN YAPILAR RİSKLİ ALAN OLARAK BELİRLENİR VE RİSKLİ YAPI HÜKÜMLERİ UYGULANIR.
  • ÖZEL HARİTA MÜHENDİSLİK BÜROLARI VE MİMARİ PROJEYİ OLUŞTURAN MÜHENDİS VE MİMARLAR BELGELERİN DOĞRULUĞUNDAN YAPI MALİKLERİ İLE BİRLİKTE HUKUKEN SORUMLUDUR.

İmar Barışı Süresince Sunduğumuz Hizmetler

1

E-Devlet Danışmanlığı

2

Yerinde İnceleme

3

Ölçüm ve Tespit

4

Mimari Proje Hazırlanması

5

Harita mühendislik hizmetleri

6

Kat mülkiyetine geçiş süreci takibi

Projelerimiz

Bizim ile iletişime geçin